Wsparcie/Support

"Pogoda w Toruniu"

Dzięki aplikacji "Pogoda w Toruniu" zawsze będziesz na bieżąco informowany o aktualnych warunkach pogodowych w Toruniu.

Aplikacja umożliwia pobieranie i odczyt aktualnych informacji meteorologicznych dla miasta Torunia. Użyj jej jako Twojego osobistego termometru zaokiennego, barometru, higrometru i wiatromierza!

Dane pochodzą z obserwatorium meteorologicznego Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

Aplikacja miała swoją premierę w marcu 2013 r. dla systemu Windows Phone, następnie w lutym 2017 r. została wydana wersja dla Androida, a w kwietniu 2019 r. - wersja dla iOS.

"Pogoda w Brodnicy"

Aplikacja "Pogoda w Brodnicy" została stworzona na zamówienie firmy Multi z Brodnicy. Użytkownicy aplikacji mogą korzystać z dostępu do pomiarów meteorologicznych z miasta Brodnicy.

"Pilot do telewizorów Samsung"

Aplikacja w wersji dla Windows Phone została pobrana już pół miliona razy, przez użytkowników z całego świata.

Łatwa w użyciu aplikacja ze wszystkimi przyciskami na jednej stronie. Łatwa w konfiguracji. Nieoficjalna. 

Uwaga dotycząca instalacji: Aplikacja musi być uruchamiana w tej samej sieci domowej (WiFi lub kablowej), w której znajduje się telewizor. Uruchom telewizor, połącz go z siecią WiFi lub domową siecią kablową i połącz telefon z tą samą siecią. Następnie uruchom aplikację pilota i skonfiguruj ją zgodnie z instrukcją na stronie ustawień. Najlepszym rozwiązaniem konfiguracyjnym jest ustawienie telewizorowi stałego adresu IP w jego ustawieniach sieciowych, ponieważ adresy przydzielane dynamicznie (DHCP) mogą zmieniać się od czasu do czasu. Skutkowałoby to brakiem połączenia aplikacji z telewizorem. 

Teraz dostępna jest opcja automatycznego łączenia pilota z telewizorem. Należy pamiętać, aby telewizor był włączony jako pierwszy.

Możliwość włączania telewizora przez sieć WiFi/LAN została zablokowana przez producenta i nie jest dostępna.

 

"Weather in Toruń"

The app presents meteorological data from The Faculty of Earth Sciences of Nicolaus Copernicus University in Toruń. Forecast by Rafał Maszewski.

App gives possibility to be alerted on important weather news. (Requires enabling of push notifications)

"Remote Control for Samsung TV"

Android WiFi remote control for Samsung Smart TVs. Unofficial app made by progstudio.pl. An easy-to-use application with all buttons on a single screen. Easy to setup. 

Installation note: The application must be run in the same home (WiFi or cable) network as the TV is. Start TV, connect it to WiFi or cable home router and then connect the phone to the same network. Then start the remote control application and configure it as explained on settings page. 
Best configuration solution is to set fixed IP address for the TV (in TV's network menu), because addresses given by home routers dynamically may change from time to time. 

Automatic configuration and connection to TV is now available!

Short introduction may be found in application's menu. 

The producer of TVs has locked turning the TV on using network connection. This feature is not available.